603 422 198 [email protected]

Coaching rodzicielski, czyli wsparcie dla rodziny.

W chwili, gdy zostajemy rodzicami, zaczynamy towarzyszyć naszemu dziecku
w drodze do samodzielności, starając się stworzyć mu jak najbardziej optymalne warunki do rozwoju. Jednak współcześnie proces wychowania niesie za sobą liczne wyzwania zmieniającego się świata i w efekcie wielu rodziców często czuje się bezradnymi wobec swoich dzieci lub zagubionymi wśród porad wychowawczych, które bywają sprzeczne ze sobą.

Coaching rodzicielski, jako sposób pracy z rodziną, wychodzi naprzeciw problemom wychowawczym rodziców. Jest skuteczną formą wsparcia i rozwoju kompetencji wychowawczych, a także sposobem na pogłębienie więzi między rodzicami, a dziećmi.

W procesie coachingu to rodzic wyznacza obszar, nad którym chce pracować, formułuje cele, do których chce dążyć, jest ekspertem od swojego dziecka.

Coach jest osobą towarzyszącą i wspierającą zmianę. Daje rodzicom przydatne narzędzia i umiejętności, które poprawią jakość ich relacji z dzieckiem, a także pomogą im wspierać dziecko w jego rozwoju.

Zadaniem coacha jest pomoc rodzicom w odpowiedzi na pytania:

 • Jakim rodzicem chcę być?

 • Co w wychowaniu dziecka jest dla mnie najważniejsze?

 • Jakiego dorosłego chcę wychować i co mogę zrobić teraz, by to osiągnąć​?

Ważnym elementem coachingu rodzicielskiego, jest rozwój osobisty rodzica.

Choć stwierdzenie „szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko” może się wydawać banalne, to zadbanie o siebie, o swoje potrzeby, o swój rozwój powoduje, że możemy dać rodzinie to, co w nas najlepsze. Lepszy kontakt z samym sobą jest najlepszą podstawą budowania autentycznych relacji z dzieckiem. Dlatego spotkanie z coachem jest najlepszym momentem, by spojrzeć na siebie z dystansu i podjąć odpowiednie kroki ku zmianie, tak, by dbać na co dzień o ładowanie „rodzicielskich baterii”.

Coaching rodzicielski nie jest terapią rodziny.

W przeciwieństwie do terapii, której częścią jest zajmowanie się przeszłością
i uwarunkowaniami, które doprowadziły do jakiejś sytuacji rodzinnej, sesje coachingu skupiają się na teraźniejszości i przyszłości.

Sesje mogą być prowadzone z jednym, lub obojgiem rodziców, czasem są to też spotkania z uczestnictwem dziecka.

Spotkania nastawione są na szukanie konkretnych rozwiązań, które potem są wprowadzane w życie rodziny, gdzie sprawdza się ich skuteczność. Z tego powodu nie wszystkie problemy rodzinne można rozwiązać przy pomocy coachingu. Są też takie, które kwalifikują się na terapię. Podczas konsultacji sprawdzamy, czy problem, z którym zgłasza się rodzic, lub rodzice kwalifikuje się na sesje coachingu, czy na terapię rodzin.

Coaching rodzicielski jest dla Ciebie:

 • jeśli niepokoi Cię jakieś zachowanie Twojego dziecka

 • jeśli nie wiesz, jak sprawić, by dziecko Cię słuchało

 • jeśli nie wiesz, jak sprawić, by dziecko mówiło o sobie

 • jeśli dręczy Cię poczucie winy, bo znów zareagowałaś/łeś ze złością

 • jeśli czujesz się bezradna/y w obliczu różnych problemów wychowawczych

 • jeśli czujesz się zagubiona/y i potrzebujesz kogoś, kto Cię wysłucha
  i zauważy Twoje potrzeby.

Zapraszam na sesje coachingu rodzicielskiego.

Pomogę zrozumieć Ci to, co się dzieje, wysłucham uważnie i bez oceny.

Razem poszukamy najlepszych rozwiązań dla Ciebie i Twojego dziecka.

ZAPRASZAM!

Sesje coachingu rodzinnego

Sesje odbywają się w gabinecie w Gdańsku, przez komunikator Skype lub telefon.

Trwają zazwyczaj 60 minut.

Spotykamy się raz na tydzień, lub raz na dwa tygodnie.

Koszt sesji 60 min. to 150 zł.

Na spotkania umawiamy się przez telefon : 603 422 198 lub mail: meus@wp.pl

Sesje coachingu rodzinnego

Sesje odbywają się w gabinecie w Gdańsku, przez komunikator Skype lub telefon.

Trwają zazwyczaj 60 minut.

Spotykamy się raz na tydzień, lub raz na dwa tygodnie.

Koszt sesji 60 min. to 150 zł.

Na spotkania umawiamy się przez telefon : 603 422 198 lub mail: meus@wp.pl