603 422 198 [email protected]

O mnie

Od wielu lat pracuję w obszarze pomagania.

Spotykam się z ludźmi w trudnych życiowych momentach: utraty bliskich, utraty pracy, chorób, problemów wychowawczych, kryzysów w związkach, poszukiwania sensu życia, itp. Wszystkie ona wiążą się z przeżywaniem silnych i często nieprzyjemnych emocji.

Pomagam moim klientom w rozplątywania wewnętrznych supłów lęków
i smutku, w budowaniu poczucia własnej wartości, w uczeniu się nowych umiejętności.

Towarzyszę w odnajdowaniu drogi do siebie – swojego wewnętrznego spokoju, akceptacji siebie, odnajdywaniu swoich prawdziwych pragnień i sposobów na ich realizację.

Uczę sposobów radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.

Osoby, z którymi pracuję, są dla mnie nieustannym źródłem inspiracji, czasem zadziwienia i wiary w moc zmiany, w to, że naprawdę jest możliwa, jeśli zaangażujemy w nią swoje wysiłki. Bez aktywnego uczestnictwa klienta sam terapeuta niewiele zdziała, bo moc uzdrawiania płynie z wzajemnej wymiany. Dzięki niej wciąż, mimo upływu lat, dalej chcę pracować.

W kontakcie z klientami najważniejsze jest dla mnie podejście oparte na uważności (Mindfulness) i współczuciu (Compassion).

Prywatnie prowadzę zwyczajne życie. Jestem zaangażowaną mamą, uparcie wdrażam program „zwolnij” w życie, które zdaje się wciąż przyspieszać, ćwiczę uważność w każdej chwili i poczucie humoru w podejściu do swoich słabości. Śpiewam z zapałem pieśni tradycyjne.

Zapraszam do kontaktu.

Szkoły i doświadczenie zawodowe

Studiowałam na Wydziale Filozoficznym i Kulturoznawstwa UJ w Krakowie.

Swoją pracę w obszarze pomagania zaczynałam od socjoterapii, czyli pracy z grupami dzieci i młodzieży z tzw. rodzin dysfunkcyjnych. Skończyłam Studium Socjoterapii. Tworzyłam świetlice socjoterapeutyczne, autorskie programy pracy z dziećmi i Szkołę dla Rodziców.

Wielu z moich podopiecznych miało uzależnionych rodziców i to zaprowadziło mnie do uczenia się psychoterapii uzależnień.

Skończyłam Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP i uzyskałam certyfikat psychoterapeuty PARPA. Pracowałam w poradniach leczenia uzależnień (NZOZ MIKRO NET Elbląg, NZOZ Szansa Elbląg, WOTUiA Gdańsk, Mrowisko Sopot), odziałach dziennych (NZOZ Szansa Elblag, Oddział Dzienny Gdynia), punktach konsultacyjnych (Stowarzyszenie Klub Abstynenta Żuławy Elbląg, punkt konsultacyjny Stegna, punkt konsultacyjny Sztutowo), ośrodku całodobowym (WOTUiW Gdańsk – Smażyno), Areszcie Śledczym w Gdańsku.

Kolejnym etapem była czteroletnia Szkoła Psychoterapii Systemowej Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Zaczęłam prowadzić prywatną praktykę w ramach firmy Beata Meus Terapia i Szkolenia.

Ukończyłam I rok Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Poszukiwania nowych metod pracy z ludźmi zaprowadziły mnie do Szkoły Psychologii Kontemplatywnej. Ukończyłam trzyletnie szkolenie w Instytucie Upaya dla trenerów metod opartych na uważności (Mindfulness) i współczuciu (Compassion).

W tym czasie pracowałam w Pomorskim Hospicjum dla Dzieci, gdzie uważność  i współczucie okazały się być najważniejszymi umiejętnościami w kontakcie z dziećmi przewlekle i terminalnie chorymi, jak też z ich rodzicami i rodzinami w żałobie.

Odbyłam też wiele krótkoterminowych szkoleń z zakresu różnych metod pomagania, liczne staże i udziały w grupach superwizyjnych. Prowadziłam różnorodne warsztaty, szkolenia, grupy terapeutyczne i rozwojowe.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.